Wij versturen naar NL & BE

Kamagra24.nl Scoort 4.8 / 5 Sterren Op Basis Van 627 Reviews

Vragen? Mail naar [email protected]

Bijsluiter Kamagra & Kamagra Jelly

Lees de hele Kamagra bijsluiter zorgvuldig voordat u Kamagra pillen inneemt. Raadpleeg uw huisarts als u aanvullende vragen heeft en/of twijfelt of u Kamagra veilig kunt gebruiken.

Wat is Kamagra?

Kamagra is een erectiemiddel dat wordt gebruikt ter behandeling van erectiestoornissen. Er is sprake van een erectiestoornis wanneer de kwaliteit van de erectie onvoldoende is of niet lang genoeg duurt voor seksuele activiteit.

De werkzame stof in Kamagra is sildenafil, dit geneesmiddel behoort tot de groep geneesmiddelen die ‘fosfodiësterase-type 5-remmers’ genoemd worden: het remt de aanmaak van fosfodiësterase, een enzym dat de bloedvatverwijdende stoffen afbreekt die nodig zijn voor een erectie.

Door dit enzym tijdelijk uit te schakelen houdt de erectie langer aan en is de kwaliteit ervan beter. U krijgt met Kamagra alleen een erectie wanneer u seksueel opgewonden bent. Kamagra is niet geschikt voor vrouwen.

Wat moet u weten voordat u Kamagra gebruikt?

Neem KAMAGRA niet in als u:

 • Jonger bent dan 18 jaar;
 • Allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of één van de andere bestanddelen van Kamagra (zie aanvullende informatie onderin de Kamagra bijsluiter);
 • Medicijnen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven. Deze geneesmiddelen worden vaak voorgeschreven ter verlichting van angina pectoris of (‘pijn op de borst’). Amylnitriet (‘poppers’) valt hier ook onder. Kamagra kan de effecten van deze middelen gevaarlijk versterken. Breng uw arts op de hoogte als u deze geneesmiddelen gebruikt. Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer u dit niet zeker weet;
 • Ernstige hart,- of leverproblemen heeft;
 • Kort geleden een hartaanval of beroerte heeft gehad;
 • Een lage bloeddruk heeft;
 • Door non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION)ooit verlies had van uw gezichtsvermogen;
 • Een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (bijvoorbeeld retinitis pigmentosa);
 • Op een andere manier tegen erectiestoornissen wordt behandeld;

Wees extra voorzichtig met Kamagra

Informeer uw arts indien u:

 • Leukemie (bloedcelkanker), sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte/ misvorming van uw penis heeft. Bij deze aandoeningen is extra voorzichtigheid geboden wanneer geneesmiddelen tegen erectiestoornissen worden gebruikt;
 • Een hartaandoening heeft. In dit geval dient uw arts zorgvuldig na te gaan of uw hart de extra inspanning van seksuele activiteit aankan;
 • Een maagzweer of een bloedingstoornis (bijvoorbeeld hemofilie) heeft;
 • Nier,- of leverproblemen heeft. Mogelijk schrijft uw arts u een lagere dosering voor;
 • Opeens een verminderd,- of verlies van uw gezichtsvermogen ervaart. In dit geval dient u te stoppen met het innemen van Kamagra en direct contact op te nemen met uw arts. 

Kamagra in combinatie met andere medicijnen

 • Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor niet- receptplichtige geneesmiddelen. Kamagra kan een negatieve wisselwerking met andere medicatie hebben;
 • Bij een medisch noodgeval dient aan uw behandelaar te vertellen als u Kamagra gebruikt. Kamagra kan de werking van bepaalde medicijnen namelijk beïnvloeden;
 • Sommige patiënten die ter behandeling van een hoge bloeddruk of prostaatproblemen alfablokkertherapie gebruiken, kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden bij het opstaan. Dit zijn symptomen van orthostatische hypotensie, ofwel: een lage bloeddruk bij snel rechtop gaan staan of zitten. Bepaalde patiënten ondervonden deze symptomen bij gelijktijdig gebruik van Kamagra en alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur nadat Kamagra is ingenomen. Om de kans dat op deze symptomen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn alvorens u begint met het gebruik van Kamagra; Mogelijk adviseert uw arts om met een lage startdosering van Kamagra te beginnen
 • Wanneer u proteaseremmers gebruikt (bijvoorbeeld ter behandeling van HIV), kan uw arts u een lage startdosering van Kamagra adviseren.

Overige voorzorgen

 • Als u ouder bent dan 65 jaar, dient de eerste dosering Kamagra aangepast te worden;
 • Kamagra kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden en duizeligheid teweeg brengen. Zorg er dus voor dat u eerst weet hoe u op Kamagra reageert, alvorens u besluit te gaan rijden of een machine te bedienen.

Kamagra in combinatie met voedsel en drank

Als u Kamagra met voedsel inneemt, kan het wat langer duren voordat de werking begint.

Kamagra bij zwangerschap en borstvoeding

Kamagra is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen. 

Belangrijke informatie over enkele Kamagra bestanddelen

Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, dient u uw arts te raadplegen voordat u Kamagra inneemt.

Het innemen van Kamagra

Neemt Kamagra circa één uur voorafgaande aan seksuele activiteit in. Slik de tablet met wat water in zijn geheel door. Kamagra en Super kamagra kan alleen een erectie veroorzaken wanneer u seksueel opgewonden bent. Licht uw arts of apotheker in als u vermoedt dat de werking van Kamagra te zwak of te sterk is. 

Wat is de snelheid en duur van kamagra?

De snelheid waarmee Kamagra middelen zoals Kamagra kauwtabletten begint te werken verschilt per persoon. Gewoonlijk duurt dit echter 30-60 minuten. De werking van Kamagra begint later wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd. Alcohol gebruik kan de mogelijkheid om een erectie te krijgen tijdelijk verminderen.

Voor een maximaal effect van Kamagra, wordt u geadviseerd om voor het innemen van Kamagra geen grote hoeveelheden alcohol te nuttigen. Neem niet meer dan één dosering Kamagra per dag.

Snellere werking gewenst? Kies dan voor de Kamagra oral jelly met een werking vanaf 15 minuten na inname!

Wat moet u doen als u meer Kamagra heeft ingenomen dan u zou mogen?

Doseringen boven 100 mg doen de werking van Kamagra niet toenemen. Het aantal bijwerkingen en de ernst ervan nemen mogelijk wel toe. Neem nooit meer tabletten in dan uw arts u heeft voorgeschreven. Contacteer uw arts als u dit wel heeft gedaan.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle medicijnen geeft Kamagra mogelijk bijwerkingen. Niet iedereen krijgt ze echter. De bijwerkingen van Kamagra zijn meestal licht tot matig ernstig.

In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen: hoofdpijn of blozen, duizeligheid, een verstopte neus, spijsverteringsklachten, een bonkende hartslag, een veranderd gezichtsvermogen en effecten op het gezichtsvermogen (o.a. afwijkingen in het zien van kleuren, niet scherp zien of een verhoogde gevoeligheid voor licht). Spierpijn kan optreden wanneer Kamagra vaker dan eenmaal daags wordt gebruikt.

Wanneer uw arts raadplegen?

 • Als u na het slikken van Kamagra een erectie heeft, die langer dan 6 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen;
 • Wanneer u pijn op de borst heeft (angina pectoris) gedurende of na seksuele activiteit mag u geen geneesmiddelen met nitraten gebruiken, maar moet u onmiddellijk contact opnemen met uw behandelend arts;
 • Als één van de bijwerkingen ernstig wordt of wanneer u een bijwerking ervaart die niet in deze Kamagra bijsluiter is vermeld, dient u uw arts te raadplegen.

Hoe u Kamagra moet bewaren

Bewaar Kamagra buiten het bereik en het zicht van kinderen. Bewaar Kamagra beneden 30 graden Celsius en in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik Kamagra niet na de uiterste gebruiksdatum, welke vermeld staat op de Kamagra bijsluiter. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 

Gooi Kamagra niet weg via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u hiermee moet doen wanneer deze pillen niet meer nodig zijn. Met deze maatregelen helpt u bij de bescherming van het milieu.

Aanvullende informatie

Kamagra 100 mg is de merknaam voor sildenafil citraat, geproduceerd door Ajanta Pharma Limited. De werking en mogelijke bijwerkingen van dit product is hetzelfde als Viagra van Pfizer. Kamagra 100 mg is een exacte kopie met gelijke werkzame stoffen en dezelfde kwaliteit.

Wat bevat Kamagra 100mg?

 • De werkzame stof in Kamagra 100 mg is sildenafil. Iedere tablet bevat 100 mg sildenafil (als het citraat);
 • De andere bestanddelen zijn: tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat. Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn aluminiumlak (E132).

Hoe ziet Kamagra en de inhoud van de verpakking eruit?

Kamagra 100mg filmomhulde tabletten zijn groen en/of blauw en hebben een afgeronde diamantvorm. Aan één kant zijn ze gemerkt met het ‘Ajanta Pharma logo’ en aan de andere kant met ‘KGR’.

Kamagra is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 4 tabletten.

Kamagra assortiment Kamagra24.nl

Scroll to Top